nnnn

O društvu

Spoštovani

V maju 2014 je pričelo aktivno delovati novoustanovljeno Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka (UTŽO). To je že 49. društvo, ki deluje pod okriljem Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje s sedežem v Ljubljani.

Društvo deluje kot prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih in starejših ljudi. Namenjeno je vsem generacijam, saj se zavedamo pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja v današnjem času. Naša vizija temelji na pomenu izobraževanja za aktivno vključevanje odraslih in starejših v družbo, na povezovanju z lokalnim okoljem, na prenašanju znanja starejših na mlajšo generacijo, na krepitvi medgeneracijskega sodelovanja. Zato se želimo povezovati z vsemi institucijami v domačem in širšem okolju (vrtec, šola, knjižnica, PVZ, Občina, muzej itd.), društvi (DU, KD Lipa, TD itd.) ter nevladnimi organizacijami.

Z raznolikimi oblikami in vsebinami, ki so plod želja in potreb udeležencev, razvijajo svoje sposobnosti in veščine, se med seboj družijo, širijo svojo socialno mrežo in tako živijo polno življenje. Izobraževanja potekajo v študijskih skupinah in delavnicah pod vodstvom usposobljenih mentorjev, na seminarjih, predavanjih, okroglih mizah, organiziranju razstav in študijskih ekskurzij itd. Slušatelji so s svojimi izkušnjami, znanjem in kulturo enakopraven vir učenja. Študijsko leto traja od oktobra do maja meseca.
V študijskem letu 2018/2019 razpisujemo 11 oblik izobraževanja, ki jih bo vodilo 11 strokovno usposobljenih mentorjev. Oglejte si jih na spletni strani in se nam pridružite, saj le preko povezovanj lahko delimo skupna prepričanja in vrednote, se o njih pogovarjamo in jih spreminjamo.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 040 474 808.

Mojca Šega Novak, predsednica društva

 

Trenutek, ...

E- novice

Želite biti obveščeni o dogajanju v našem društvu? Mesečno bomo pošiljali sporočilo z zanimivimi novicami o delovanju našega društva. Prijavite se zdaj!